中文|Монгол|русский|English

Монголын тухай мэдээллийн булан

Илүү дэлгэрэнгүй

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Монголын тухай мэдээллийн булан > Агуулга > Монгол, Орос, Хятад гурван улс “Түмэн газрын цайны зам” –ыг дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэх ажлыг хамтран хэрэгжүүлнэ

Монголын тухай мэдээллийн булан

Монгол, Орос, Хятад гурван улс “Түмэн газрын цайны зам” –ыг дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэх ажлыг хамтран хэрэгжүүлнэ

来源:Үзэсгэлэнгийн хэлтэс Баатар, Сод,Нийтэлсэн цаг:2019-12-23

12сарын 1 өдөр “Түмэн газрын цайны зам”-ыг ( Ү И шан) дэлхийн соёлын өвдбүртгүүлэх цогц арга хэмжээ 2 өдрийн турш дэлхийн хос соёлын өв нутаг болох Ү Ишан хотноо болж өндөрлөв. Монгол,Орос, Хятад гурван улсын эрдэмтэн судлаачид,Цайны замын дагуух хотуудын төлөөлөгчид болон хэвлэл мэдээллийнхэн нэг дорцугларч “Түмэн газрын цайны зам”-ыг бүртгүүлэх сэдвээр судлан ярилцаж хамтдаахэрэгжүүлэхээр боллоо.

Аргахэмжээний хугацаанд хурлын оролцогчид дараагийн шатанд “Түмэн газрын цайны зам”-ынхамгаалалт, хөгжүүлэлт, ашиглалтын талаар гүнзгий ярилцаж бүртгүүлэх ажлынүргэлжлэл, хөгжлийг түргэтгэж, дагуух хотуудын хоорондын соёл, аялал жуулчлал, бизнесзэрэг салбарын бүс нутгийн шинжтэй стратегийн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэнбэхжүүлж “Түмэн газрын цайны зам”-ын түүхэн агуулга, эдийн засаг соёлын үнэцэнийг дахин сэргээн орчин үеийн “Түмэн газрын цайны зам” болох Монгол, Орос,Хятадын эдийн засгийн коридорыг байгуулж “Бүс ба Зам” –ын бүтээн байгуулалтынхэрэгжилт явцыг түргэтгэж  олон асуудлууддээр өргөн ойлголтод хүрсэн байна.

Мэдээлсэнээр2019 оны 3 сарын 20 өдөр Улсын соёлын өвийн газар  “Түмэн газрын цайны зам”-ыг <Хятадын болондэлхийн соёлын өвийн бүртгэл>-д оруулахыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч “Түмэнгазрын цайны зам”-ын соёлын өвийг хамгаалах менежментийн ажил улсад албан ёсоорбүртгэгдлээ. Сүүлийн жилүүдэд Ү И шан хотыг хамгаалах явцад тууштай хөгжүүлжцогц арга хэмжээ авч соёлын өвийг хадгалах, хамгаалж бүртгүүлэх алхмыг хамтдаатүргэтгэж  “Түмэн газрын цайны зам”-ын  брэнд бүтээн байгуулалтыг цаашид хийсээр байхюм.  


内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт