中文|Монгол|русский|English

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Илүү дэлгэрэнгүй

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Худалдааг Дэмжих Тавцан > Агуулга > Ли Кө Чян: Өр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, ААН-ын санхүүжилтийн зардлыг багасгах

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Ли Кө Чян: Өр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, ААН-ын санхүүжилтийн зардлыг багасгах

来源: Хурал, мэдээллийн хэлтэс Жао Лижэнь Хятад улсын худалдааг дэмжих хорооны бэв сайтНийтэлсэн цаг:2020-01-16

1 сарын 13-ны өдөр БНХАУ-ын ерөнхий сайд Ли Көчян төрийнзөвлөлийн 4 дэх удаагийн хурлыг удирдана хуралдаж , 13 дахь удаагийн Ардынтөлөөлөгчдийн хурлыг 3 удаа хуралдуулна хянан хэлэлцэж засгийн газрын ажлынтайлангаа мэдүүлж байх  санал дэвшүүлж,<<Засгийн газрын ажлын тайлан (санал авах )>> Муж (бүс, хот)болгонд мөн улсын төв байгууллагад хамааралтай салбарууд мэдэгдэж,байгууллагуудын саналыг авч, судалгаа хийнэ нэг улирлын ажиллаа төлөвлөжбайхаар шийдвэрлэлээ.

Ли Көчян “Энэ жил бид бүхий л тал дээр чинээлэг(амьжиргаа түвшин дээгүүр) нийгмийг бий болгохын тулд Засгийн газрын ажлынүүрэг даалгаврыг нэмэгдүүлж, ач холбогдолтой болгох хэрэгтэй ” гэж хэлэв.   Си Жинпины Шинэ Эриний Хятад Онцлогтойнийгмийн ерөнхий үзэл баримтлалыг удиртгал болгон төвийн эдийн засгийн ажлын хурлын гол санаагхичээнгүйлэн хэрэгжүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах, шинэ хөгжлийн зарчмыгхэрэгжүүлэх, бүх талаар  “Тогтвортбайдлыг хангах 6-н ”(Тогтвортой-ажил олголт, хөрөнгө санхүү, гадаад худалдаа,гадаад хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт, урьдчилан төлөвлөх) ажлыг сайн хэрэгжүүлэх,тогтвортой өсөлтийг дэмжих ерөнхий төлөвлөгөө, шинэчлэлийг дэмжих, бүтцийнзохицуулалт хийж, ард иргэдийн амьдралд өгөөжтэй, эрсдэлээс сэргийлэх,тогтвортой байдлыг хадгалахад дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай. Тэр тусмаа шинэнөхцөл байдал, шинэ асуудлуудыг нарийвчлан судлахад илүү анхаарал хандуулж,макро эдийн засгийн зохицуулалтын хэтийн төлөвийг сайжруулах, чиглүүлэгчшинжтэй, үр өгөөжтэй, эсрэг мөчлөгийн зохицуулалтын хэрэгслийг сайтар ашиглаж(Antiperiodic regulation), инновацын шинэчлэлийг эрчимтэй урагшлуулан,бизнесийн орчныг тасралтгүй сайжруулан, нийгмийн хэтийн төлөвт хөтлөх, захзээлийн гол оролцогчдыг эергээр дэмжих, уламжлалт үйлдвэрлэлийн шинэчлэл болончадамжийн өсөлтийг хурдасгаж, төрийн үндсэн гурван стратеги(эрсдэлийгшийдвэрлэх, ядуурлаас ангижрах, байгаль орчны бохирдлоос хамгаалах)-ийг сайнхэрэгжүүлж , эдийн засгийн эргэлтийн тохиромжтой орон зайг хангаж, өндөрчанартай хөгжлийг бий болгоно.

Ли Көчян  нэгулирлын эдийн засаг нь бүтэн жилийн чиг хандлагыг илэрхийлнэ, зах зээлийнхэтийн төлөвт зах зээлийн “Салхины чиг хандлагыг  заах”-ад нөлөө үзүүлэхийг онцлов. Бүс нутаг,салбар бүрийн хариуцлагыг улам бүр нэмэгдүүлж, түргэтгэнэ, үргэлжлүүлэн бэрхшээлийг даван туулах ажилд бүрэн дүүрэнбэлтгэнэ, идэвх санаачилгыг бодитоор хэрэгжүүлэх, тодорхой болсон ажлыг  эртхэн эхлүүлж түргэн хийж, нэг улирлын эдийнзасаг, нийгмийн хөгжилд сайн эхлэл тавихыг хичээх хэрэгтэй байна. Орон  нутгийн тусгай бондыг ашиглах, тараалтынажлыг хурдасгах, инженерийн бүтээн байгуулалт болон бий болох орчны төсөлхийгээд барилгын ажлыг эрт эхлүүлж , өр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтыгнэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллан. Мөнгөн дэвсгэртийг чөлөөтэй нэвтрүүлэх бодлогынмеханизмаар дамжин жилийн эхний мөнгөний бодлогын хүүг буруулж,  мөнгөний эргэлтийн бодлогын үр ашгийгтохиромжтой байдлаар нэмэгдүүлж  ,санхүүгийн байгууллагаас  үйлдвэрлэгч,хувийн аж ахуй нэгж, жижиг, дунд, бичил ААН-ын зээлжих зэрэглэлийг далайцтай дэмжихэд нөлөөлөх нь ААН-ын санхүүжилтийнзардлыг багасгах нэг алхам болно. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, орон нутгийнхөдөлмөр эрхлэгчийн цалингийн өр мөн хаврын баярын дараах хот руу ажил олгохүйлчилгээнд анхаарал хандуулан. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны зохицуулалт,оршин суугчдын амьдралд хэрэглэгдэх нүүрс, хийн, цахилгааны хэрэглээг хангахялангуяа хойд зүгийн бүс нутгийн өвлийн халаалт, баярын өдрүүдэд зах зээл дэхгахайн мах зэргийн хөдөө аж ахуйн голлох бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортойбайлгах мөн хаврын баярын тээвэрлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх явдал юм. Эмзэг бүлгийнхүмүүсийн амьдралыг хамгаалах, газар бүрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэйхолбогдох нөхөн олговор, гамшгийн тусламж, хүнд хэцүү байдалтай иргэнд тусламжүзүүлэх зэрэг хаврын баярын өмнө эмзэг бүлгийн хүмүүст хүрч ажиллах хэрэгтэйбайна. Нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн эрүүл ахуй, үйлдвэрлэл,  ажлын аюулгүй байдал, нийгмийн хамгаалалболон амар амгалан байдлын сайжруулан.  


内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт