中文|Монгол|русский|English

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Илүү дэлгэрэнгүй

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Худалдааг Дэмжих Тавцан > Агуулга > ШИНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ХӨНГӨЛӨЛТ- ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНООС ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДАХИН НЭГ ШАТААР АХИУЛЛАА

Худалдааг Дэмжих Тавцан

ШИНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ХӨНГӨЛӨЛТ- ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНООС ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДАХИН НЭГ ШАТААР АХИУЛЛАА

来源:Мэдээллийн хэлтэс Жао Лижэн Худалдааг дэмжих хорооны гарал үүслийн мэдээНийтэлсэн цаг:2020-01-13


Хил дамнасан худалдаагхөнгөвчлөхөд түлхэц үзүүлэх, Худалдааг дэмжих хорооны гарал үүслийн цахимгэрчилгээг авах болон өөрөө шууд хэвлэх ажлыг амар хялбар болгохын тулд,Худалдааг дэмжих хорооны  гарал үүслийнгэрчилгээний формат болон олгох аргачлалд 2020 оны 1 сарын 6 өдрөөс эхлэн шинэзохицуулалт болон дэвшилтийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхлэв.

Аж ахуй нэгжид ямар талаарилүү хялбар болсон бэ?

Цахимгарал үүслийн гэрчилгээ болон бие даан хэвлэх үйлчилгээний цар хүрээг бүхталаар өргөжүүлэв.

--Ажахуй нэгжүүд “Биеэр очих шаардлагагүй” болсон нь ажлын үр ашгийг илтмэдэгдэхүйц өсгөж өгсөн юм.

Худалдааг дэмжих хороо нь БНХАУ-Исланд, БНХАУ- Швейцарь,БНХАУ-Сингапур, БНХАУ-Шинэ Зеланд, БНХАУ-Перу улсуудтай  чөлөөт худалдааны гэрээ,Хятадын тусгай бүсүүдболохХонг-Конг, Макао-тай эдийн засаг худалдааны харилцааг ойртуулах төлөвлөгөө(CEPA)-г байгуулж гарал үүслийн гэрчилгээний талаар тусгаж өгсөн юм. Бид өмнөхдот матрицпринтерийн стандарттай байсныг цахим өнгөт лазер принтерийнхэвлэлтэйалбан бичгийн стандарт болгож сайжруулсан болно.

ШИНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ХӨНГӨЛӨЛТ- ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНООС ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДАХИН НЭГ ШАТААР АХИУЛЛАА

Энэ удаагийн зохицуулалтаарБНХАУ-Коста Рика-ийн чөлөөт худалдааны гэрээний дагуу гарал үүслийнгэрчилгээнээс бусад бүх гэрчилгээг цахимаар хэвлэж өгснөөр ажлын үр бүтээмжийг илтмэдэгдэхүйц өсгөж өгсөн юм.

ШИНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ХӨНГӨЛӨЛТ- ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНООС ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДАХИН НЭГ ШАТААР АХИУЛЛАА

Хэвлэхтоног төхөөрөмжийн загварт тогтоосон хязгаарлалтыг цуцлав.

--Ажахуй нэгжийн зардлыг бууруулж өгсөн.

Гарал үүслийн гэрчилгээг өөрөө шууд хэвлэх хэвлэлийн тоногтөхөөрөмжийн загварт тогтоосон хязгаарлалтыг цуцалж, бүх төрлийн өнгөт лазерпринтерээр Худалдааг дэмжих хорооноос олгосон гарал үүслийн гэрчилгээг хэвлэхболомжтой болсоноор илүү олон аж ахуй нэгж Худалдааг дэмжих хорооноос олгосонгарал үүслийн гэрчилгээг өөрөө шууд хэвлэх боломжтой болсноор аж ахуй нэгжийнзардалыг бууруулахад илүү дөхөм болсон.

ШИНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ХӨНГӨЛӨЛТ- ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНООС ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДАХИН НЭГ ШАТААР АХИУЛЛАА

Гэрчилгээниймэдээлэл нь цаг үргэлж гаалийн байгууллагад илгээгдэж байна.

--Дэлхийнхаана ч хүссэн цагтаа шалгана.

      Бүхгэрчилгээний мэдээлэлийг check.ccpiteco.net цахим хуудаснаас дэлхийн хаана чхүссэн цагтаа шалгаж болно. Гэрчилгээний мэдээллийг хүссэн цагтаа гаалийнбайгууллагад илгээж, улмаар БНХАУ-ын гаалийн нэгдсэн системийн дагуу гаралүүслийн гэрчилгээний цахим өгөгдлүүд хилийн чанад руу дамжуулж, гаалийншалгалтыг илүү хялбар болгоно.

ШИНЭ ЖИЛИЙН ШИНЭ ХӨНГӨЛӨЛТ- ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХОРООНООС ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДАХИН НЭГ ШАТААР АХИУЛЛАА

Худалдааг дэмжих хороо нь цахимгарал үүслийн гэрчилгээ болон бие даан хэвлэх үйлчилгээний хэрэглээг бүх талаардэмжиж, Инноцлаг аргаар бичиг баримт хуурамчаар үйлдэхээс сэргийлж, дижиталөгөгдлүүдийн харилцан холбогдох байдал болон хил дамнасан дамжуулалтуудыгхэрэгжүүлж, “төрийн үйлчилгээг таван минутанд” болон “албан байгууллагадбиечлэн очихгүй”-гээр үйлчилгээ аваах горимыг хэрэгжүүлж, “өгөгдлийг олон тийшгүйлгэж, аж ахуй нэгжийг биечлэн гүйлгэхгүй” гэсэн уриатайгаар муж, хот, сумыгбүрэн хамруулж ажиллах юм.. Зөвхөн интернэт, принтер байхад аж ахуй нэгж цаг,байршилаас үл хамааран жилийн 365 хоног, 24 цагийн аль ч үед гарал үүслийнгэрчилгээ авах хүсэлт гаргаж, гэрчилгээ дэх мэдээллүүдийг дэлхийн хаана чхүссэн цагтаа шалгаж болно.

Одоогийн байдлаар БНХАУ даяар 32мянган аж ахуй нэгж “албан байгууллагад биечлэн очихгүй” аргаар Худалдаагдэмжих хорооны гарал үүслийн гэрчилгээ авах хүсэлт гарган, Худалдааг дэмжиххорооны гарал үүслийн гэрчилгээг бие даан хэвлэх үйлчилгээгээр дамжуулан“биечлэн очихгүй” хөнгөлөлтийг бүрэн дүүрэн ашиглаж байна. Цаашид илүү олон ажахуй нэгж илүү өргөн цар хүрээнд, илүү өндөр түвшинд илүү бага зардалаарХудалдааг дэмжих хорооны цахим гарал үүслийн гэрчилгээ болон бие даан хэвлэхүйлчилгээг илүү хялбар аргаар хүртэх болно.


内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт