中文|Монгол|русский|English

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Илүү дэлгэрэнгүй

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > Худалдааг Дэмжих Тавцан > Агуулга > Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Худалдааг Дэмжих Тавцан

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Нийтэлсэн цаг:2019-10-22

Угсанаагаа марталгүй, үүрэг хариуцлагаа бат цээжлэх” үндсэн сэдэвт сурган

хүмүүжлийнүр өгөөжийг онцгой нэмэгдүүлэх, энэ сурган хүмүүжлийг орон нутгийн эдийнзасгийн хурдацтай хөгжлийн гол хөдөлгөх хүч болгох, өндөр чанартай намынбайгуулалтын ажлын үр дүнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн интеграцлал болон өргөнхүрээтэй, үр ашигт хөгжлийн сувгуудыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн бизнесэрхлэгчдэд хөгжих боломжоор хангах зорилгоор, БНХАУ байгуулагдсаны 70 жилийнойн хүрээнд 10 сарын 9 өдөр, Дүн Шэн дүүргийн худалдааг дэмжих хорооноос зохионбайгуулж буй “Уг санаагаа марталгүй-намын бүтээн байгуултаар удирдуулж, Үүрэгхариуцлагаа ухамсарлан-худалдааг дэмжих талбараар дамжуулан хамтын хөгжилдхүрэх” сэдэвт Дүн шэн дуүргийн худалдааг дэмжих хороо-2019 жижиг дунд нэхмэлхувцасны бизнесийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт Ноолуур хотын задгайталбайд боллоо.

Дүн Шэн дүүргийн намын хорооны байнгын гишүүн, зохионбайгуулах хорооны дарга Ван Ли Пин, Дүн Шэн дүүргийн намын хорооны байнгынгишүүн, дэд хорооны дарга Рэн Ван Жи, Дүн Шэн дүүргийн дэд хорооны дарга ШиэХуай Жүн нар оролцсон ба “Ардын намын гишүүн бизнес эрхлэгч” батламж гардуулав.Дүн шэн дүүргийн улс төр хууль зүйн хороо, дотоодыг хамгаалах газар, үйлдвэрийнмэдээлэл болон технологийн хороо, худалдааны газар, соёл аялал жуулчлалынхороо, зах зээл хяналтын удирдах хороо, гомдол хүлээн авах хороо, худалдаагдэмжих хороо, Лин Ин дүүргийн хэрэг эрхлэх газар, Лин Ин дүүргийн хэрэг эрхлэхгазрын И Хуан нийгэмлэг болон Рон ДУ худалдааны газар, Хуа Рон худалдааны төв,нэхмэл бүтээгдхүүний захуудын бүх аж ахуй нэгжүүд болон Бээжин, Шанхай, ХанЖоу,Жу Хай, Шэн Ян, Бугат, Ордос зэрэг хөрш зэргэлдээх бүс нутгийн худалдан авагчидхүрэлцэн ирж энэхүү арга хэмжээнд оролцсон байна.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

“Дүн Шэн дүүргийн худалдаагдэмжих хорооны нам эвлэлийн ажил үйлчилгээг эрхлэх төв”-ийг байгуулж,” Ардыннамын гишүүн үлгэр жишээ бизнес эрхлэгч” батламж гардуулан, намын бүтээнбайгуулалтаар нэгдмэл хөгжлийн шинэ хөдөлгөх хүчийг бий болгож байгааг харуулжбайгаа ба мянга гаруй шинэ бүтээгдхүүнийг танилцуулан энэ жилийн намрын шинэзагварыг тодорхойлж, 31.58 сая юаны борлуулалт нь жижиг дунд нэхмэлийнбизнесийн хөгжлийг харуулж байна.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Дүн Шэн дүүргийн удирдлага “Намынгишүүн бизнес эрхлэгч” батламж гардуулав.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Дүн Шэн дүүргийн удирдлага жижигдунд нэхмэлийн бизнесийн бараа бүтээгдхүүнтэй танилцаж байгаа нь

Энэ удаагийн арга хэмжээг Дүн Шэн дүүргийн худалдаагдэмжих хороо ерөнхий зохион байгуулж, Ордос хотын НУан Сиан уран бүтээлч хэвлэлмэдээллийн холбоо хамтран зохион байгуулж, Дүн Шэн дүүргийн зах зээл хяналтынхороо, Лин Ин дүүргийн намын ажлын хорооны И Хуан нийгэмлэг, Ордос хотын хониныноос ноолуурын зөвлөл, Хуа Рон худалдааны төв, нэхмэл эдлэлийн худалдааны ХуаШиа Рон Ду гудамж, Рон Ду зээл, Ордос хотын Юн Цан хамтран зохионбайгууллаа.Энэ арга хэмжээний зорилго нь “ Уг санаагаа марталгүй, үүрэгхариуцлага бат цээжлэхгол сэдвийн хүрээнд, Уг санаагаа марталгүй-намынбүтээн байгуултаар удирдуулж, Үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан-худалдааг дэмжихталбараар дамжуулан хамтын хөгжилд хүрэх” гол сэдэвт үйл ажиллагаа, намынбүтээн байгуулалтаар урагшлан, чанартай бизнесийн орчинг бий болгох, бизнесийгхөгжүүлэх платформыг бий болгох, өндөр хөгжилд хүрэхэд туслах юм.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Дүн Шэндүүргийн худалдааг дэмжих хорооны даргаХао Жин Ю үг хэлэв.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Ордос хотын ноолуурын нийгэмлэгийн дэд дарга, WeifengCashmere Co, Ltd-ийн дарга Ли ВэйДун үгхэлэв.

Худалдааг дэмжих хорооноос хамтран ажиллахплатформыг бий болгож, бизнес эрхлэгчидтэй хамтран ажиллаж, хамтдаа хөгжилдэвшилд хүрэх нь Дүн Шэн дүүргийн жижиг дунд ноос ноолуурын аж ахуй нэгжүүдийнхөгжих хамтын зорилго билээ. Дүн Шэн дүүргийн худалдааг дэмжих хорооноос жижигдунд нэхмэлийн хувцасны аж ахуйн нэгжүүд төвлөрсөн худалдааны төвүүд , нэхмэлэдлэлийн Хуа Шиа Рон Ду гудамж ( Ордос хотын ноолууран нийгэмлэг ) болон Рон Дузээлийн гудамж зэрэг газруудад “ Дун Шэн дүүргийн худалдааг дэмжих хорооны намэвлэлийн ажлын үйлчилгээний төв”, үйл ажиллагааны төв, намын гишүүн үлгэр жишэээрхлэгч  “Намын гишүүн бизнес эрхлэгч”  батламж гардуулав.

Нам болон ард түмэнд үйлчлэх төвийн байгуулалтаардамжуулж, Дүн Шэн дүүргийн худалдааг дэмжих хороо нь үндсэн шатны намын зохионбайгуулалтын ажлын хүчин чадлыг улам дээшлүүлж, хүнд бэрхийг даван туулах,хамтдаа хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэн, Хуа Рон худалдааны төв, нэхмэлийн Хуа ШиаРон Ду гудам болон Рон Ду явган гудамжуудыг нэгтгэн хамтад нь  хөгжүүлэн, хуучин гудамж дүүргүүдийгшинэчлэн, түүнчлэн Ордос хотын Юн Цан хэвлэл мэдээллийн төвийн давуу талуудыгашиглан орон нутгийн ноос ноолууран үйлдвэрлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулжчадсан байна.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Энэхүүүйлчилгээний төвийг байгуулснаар, манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд томоохонхэмжээний тусламж дэмжлэг өгч,  нэг гэрбүл мэт сэтгэгдэл төрж буй талаар Хуа Рон худалдааны төвийн мэргэжилтэн Жао ЦайШиа өгүүлсэн ба үдээс хойш зохион байгуулсан “Шударгабайдал, бизнесийн өргөн чөлөөг сурталчлах” сэдэвт семинар нь бид бүхэн оролцсон хүртээмжтэйөгөөжтэй байсан ба энэ төрлийн арга хэмжээг олон удаа зохион байгуулахыг хүсэв.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

шинэ бүтээгдхүүнийнтанилцуулга

Энэхүү арга хэмжээн дээр, жижиг дунд нэхмэл хувцасныбизнес эрхлэгчид нэг дор хуран цуглаж,хамтдаа цаг үеийн хөгжил боломжийг судланхамтдаа хөгжилд хүрэх, хуучин дүүрэг гудамжуудыг шинэчлэх талаар санал бодлооилэрхийлсэн. Хотын амьдралын шинэ хэв маяг, ажлын байрандахь хэв маяг,мэдлэгийн давуу тал, найз нөхдийн цугларалт, хөдөлгөөн хоорондын хэв маяг зэрэгнуух боломжгүй давуу тал; энгийн зан чанар, бие даасан байдал зэрэг нь өөр өөрөнгийг илэрхийлдэг. Хуа Рон худалдааны төв, Хуа Шиа Рон Ду нэхмэл эдлэлийнгудамж, Рон Ду явган гудамжинд шинэ бүтээгдхүүнийг танилцуулан, загварынэлементүүд, дизайнерийн бүтээл болон урам зориг шингэсэн бүтээлийг үзэнсонирхон, моделын үзүүлбэрээр дамжуулан олон түмний анхаарал  болон гэрээ байгуулах хэрэглэгчдийг татав. Арга хэмжээний явцад, тус нутгийнноолуурын инноваци хөгжлийн төлөөлөгч Гу Пин И-н ноолуур дээр уран бичлэгийгмөн сонирхуулав.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Үүний дараа зохион байгуулагдсан хамтран ажиллах гэрээндгарын үсэг зураг ёслолд 30 гаруй бизнес эрхлэгч оролцож, нийт 31.58 сая юаныборлуулалтын гэрээ хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан байна.

Ордос хотын ноосноолуурын бүтээгдхүүн гадаад дотоодад нэр хүндтэй байдаг ба энэ удаагийн аргахэмжээгээр дамжуулан бид Дүн Шэн дүүргийн жижиг, дунд хэмжээний нэхмэл, оёдлынүйлдвэрүүдийн талаар гүнзгий ойлголттой болсон бөгөөд бидний хамтын ажиллагааасар их орон зай, том ололт, өндөр хөгжилд хүрэх болно гэдэгт итгэж байнахэмээн Францын Маргарет хувцас үйлдвэрлэлийн компанийн  Бээжин салбар, Бээжин Сян Руй Хун Да ложистикХХК, ХанЖоу Ми И нэхмэлийн ХХК зэрэг гадаадын худалдан авагчид итгэл дүүрэнөгүүлсэн байна.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Дүн Шэн дүүргийн жижигдунд бизнес эрхлэгчид мөн адил сэтгэл хангалуун байсан ба дөнгөж сая 1,3сая юаны гэрээхэлэлцээр байгуулсан Рон Хао Шэн кашмере бүтээгдэхүүн ХХК-ийн дарга Бай Цай Юн Энэхүү арга хэмжээнь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд өөрсдийн давуу талыг харуулж, хүч чадлаахаруулах платформ өгсөн юм. Энэ бол маш сайн эхлэл бөгөөд ирээдүйд уламсайжирна гэдэгт итгэж байна хэмээн сэтгэгдлээ илэрхийлэв.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

Тус арга хэмжээний үеэр Дүн Шэн дүүргийнноолуурын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг гадаад зах зээлд гаргахын тулд Дүн Шэндүүргийн худалдааг дэмжих хороо болон Brothel загварын ордон- Ноолууранбүтээгдэхүүний сүлжээний бөөний төв нь стратегийн хамтын ажиллагааны гэрээндгарын үсэг зурав.

Тэр өдрийн үдээсхойш "Худалдааг дэмжих үйлчилгээний лекцийн танхим" -ын эхнийхичээлд, тодруулбал, Хотын намын хорооны намын сургуулийн дэд ерөнхийлөгч ЦиХай Лин-г тусгайлан урьж, Хуа Рон худалдааны төв , Нэхмэлийн Хуа Шиа Рон Ду Ронгдугудамж, Рон ду явган хүний гудамж дахь бүх бизнес эрхлэгчдэд зориулан “Шударгабайдал, бизнесийн өргөн чөлөөг сурталчлах” сэдэвт ёс суртахууныг хадгалахаасгадна нэхмэлийн үйлдвэрүүдийн үйлчилгээний бүрэн бүтэн байдал, үйлчилгээнийтүвшинг дээшлүүлэх, нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн эрүүл хөгжлийг дэмжих талаарсеминарыг явууллаа.

Тус семинар нь онолын болон практик олонжишиг арга хэмжээгээр дамжуулан, бодит болон хялбар дөхөм байдлаар оновчтой мөнсайн удирдамж бүхий байдлаар зохион байгуулагджээ. Зарим бизнес эрхлэгчидхэлэхдээ, Аж ахуй хөгжихийг хүсдэг, мөн нийгмийн туслалцаа болон өөрсдийн үнэнчшударга байдал, өөртөө итгэх итгэлтэйгээ салшгүй холбоотой байдаг тул шударгабизнест тулгуурлан, бизнесийн сайн дүр төрхийг бий болгох, аж ахуйн нэгжүүдийнөрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй талаар өгүүлэв.

     Дүн Шэн дүүргийн худалдааг дэмжиххорооноос энэхүү арга хэмжээгээр Дүн Шэн дүүргийн хороо, дүүргийн засгийнгазрын шийдвэр гаргах арга хэмжээг шударга ёсоор хэрэгжүүлэх, дүүргийн төвийнажилд нягт нямбай анхаарал хандуулах, дүүргийн ерөнхий бүтээн байгуулалтад хувьнэмэр оруулах, шинэчлэл, бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэх, худалдаа наймааэрхлэхийг хичээж, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, гадаад харилцаа холбоо, үзэсгэлэнгийнүйлчилгээ, платформ худалдаань төв зэрэг олон салбарт шинэ нээлт, шинэ ололтамжилт нь Дүн Шэн дүүргийн өндөр чанартай хөгжилд эерэг хувь нэмэр оруулав.

Намын байгуулалтыг удирдлагаа болгож,намын болон бүлгийн ажлын үйлчилгээний газруудад түшиглэж, холбогдох хэлтэс,гудамж зээлийн нийгэмлэг, аж ахуйн нэгж болон бусад талуудын нөөцийг нэгтгэн,ноолуурын жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд туслах, намын түвшний барилгабайгууламжийг зохион байгуулалт, нөөц хуваалцах, үр өгөөжтэй харилцанүйлчлэлтэй болгохыг хичээж байна.

Уг санаагаа марталгүй, үүрэг хариуцлагаабат цээжлэх” үндсэн сэдэвт сурган хүмүүжлийг нэгтгэн дүгнэвэл, олон удаагийнсудалгаа шинжилгээгээр дамжуулан, олон удаагийн сургалт семинар хэлбэрээр,бизнесийн янз бүрийн байдал, бэрхшээлийг илүү таньж мэдэн, жижиг дундүйлдвэрлийн хөгжилд илүү дэмжлэг үзүүлэх илүү чанартай үйлчилгээ үзүүлэх явдалюм.

Дүншэнг дүүргийн худалдааг дэмжих хороо жижиг дунд нэхмэл хувцасны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ бүтээгдхүүн танилцуулах уулзалт-2019 арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 31.58 сая юаны борлуулалтын гэрээ байгуулав

内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт