中文|Монгол|русский|English

хуулийн тодорхойлолт

Танай зочилж буй хуудас:Нүүр хуудас > хуулийн тодорхойлолт

хуулийн тодорхойлолт

  1. Энэхүү веб хуудсанд байгаа текст, зураг, дуу,фото файл болон өнгө дизайн, тусгай булангийн гарчиг болон нэр нэршлүүд зэрэг нь ÁÍÕÀÓ-ûí Îëîí óëñûí õóäàëäààã äýìæèõ õîðîîíû ӨÌӨÇÎ äàõü ñàëáàð õîðîîны өмч мөн. Аливаа мэдээллийн хэрэгсэл, веб хуудас, хувь хүмүүс манай байгууллагын зөвшөөрөл хэлцэлгүйгээр шилжүүлэн ашиглах, линкээр холбох, хуулах болон бусад төрлөөр хуулбарлан нийлтэлж үл болно. Энэхүү веб хуудсаас зөвшөөрөл авснаар ашиглаж болох ба эс бөгөөс хуулийн хариуцлага нэхэмжлэх болно.

  2. Энэхүү веб хуудасны агуулга нь бусад байгууллагын оюуны өмчийн эрхэнд халдсан зэрэг асуудлаар манай сайтанд тухайн агуулгыг нийтэлс нээс 10 хоногт багтаан бидэнд хандана уу. Бид тухай бүр засан залруулах болно.

  3. Энэхүү сайтанд нийтэлсэн бичиг баримт нь цаасан эхээс өөр байвал цаасан эх хувийгг мөрдөнө.

  4. Гишүүн аж ахуйн нэгжүүд өөрийн хүсэлтээр нууц үгээр бусад этгээдэд өгөх буюу бусад этгээдтэй хамт ашигласанаас үүдэн хувийн нууц алдагдсан тохиолдолд хариуцлагыг өөрөө хүлээх болно.

  5. Тус веб хуудаст ирүүлсэн бичиг материалыг өндөр чанга зохион байгуулалттай хадгалагдах ба серверт хуулбар хувийг хадгалах, нууц үгийн нууцлалыг өндөржүүлэх зэрэг холбогдох технологийг ашиглаж, хувийн материалуудын алдагдах, нууцаар ашиглах, өөрчлөх эвдэх зэргээс хамгаалагдсан болно. Давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалах буюу хаккерын халдлаганд өртөх, вирус халдварлах зэрэг тохиолдлоор мэдээлэл алдагдах, мэдээлэл эвдэгдэх зэрэг нөхцөлд тус веб хуудаснаас бүх боломжийг ашиглан хохирлыг багасгах ба өөр ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно.

内蒙古贸促会二维码

бидний тухайбусад газартай холбогдохОУХДХ-ны гишүүдийн нэрсийн жагсаалтхолбоо бариххуулийн тодорхойлолтОУБЭХ-ны гишүүн байгууллагын нэрсийн жагсаалт